lördag 2 augusti 2014

Just another saturday slow sail

"Äh, som att campa fast med färre såssar.."
rookie i gästhamn

" ..såg skylten med överkorsat ankare och tänkte det var bäst att slänga det överbord .:"
annan rookie i annan gästhamn